Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất Bút chì

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Văn phòng phẩm Quốc tế

–         Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất Bút chì

–         Thời gian: Sự hợp tác tốt đẹp của chúng tôi bắt đầu từ năm 2010

–         Địa điểm: Nhà máy 1: Khu CN Tràng Duệ

             Nhà máy 2: khu CN Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

–         Hạng mục tham dự:

+ Thiết kế, chế tạo đầu máy sơn tự động

+ Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất bút chì:

  • Hệ thống thông gió
  • Hệ thống hút lọc bụi tập trung
  • Hệ thống cấp khí nén

+ Lắp đặt toàn bộ thiết bị, dây chuyền máy sơn, máy gọt

+ Lắp đặt nồi hơi, lọc bụi nồi hơi