Tuyển dụng

Tin tức tuyển dụng mới nhất được cập nhật hàng ngày

Tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp – tự động hóa

1. Vị trí tuyển dụng:

  • Kỹ sư Điện công nghiệp – Tự động hóa: 02 người
Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư cơ khí

1. Vị trí tuyển dụng:

  • Kĩ sư cơ khí: 02 người
Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp – tự động hóa

1. Vị trí tuyển dụng:

  • Kỹ sư Điện công nghiệp – Tự động hóa: 02 người
Xem thêm

Thông tin ứng tuyển

Nhập thông tin ứng tuyển……