Tên dự án: Nâng cấp nhà máy, cải thiện hiệu suất của các dây chuyền sản xuất

–         Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH SIK Việt Nam

–         Tên dự án: Nâng cấp nhà máy, cải thiện hiệu suất của các dây chuyền sản xuất

–         Thời gian: Sự hợp tác tốt đẹp của chúng tôi bắt đầu từ năm 2010

–         Địa điểm: Khu CN Nomura, Quán Toan, Hải Phòng

–         Hạng mục tham dự:

+ Máy đóng bao hạt nhựa

+ Máy gia nhiệt dầu:

+ Máy lọc bụi di động: Máy lọc bụi độc lập theo từng máy, biệt lập với hệ thống, đáp ứng yêu cầu lọc bụi mà lại gọn nhẹ, di động, sửa chữa dễ dàng…

+ Cash tank

+ Hệ thống hút lọc bụi tập trung, công suất…

+ Hệ thống trạm điện và thiết bị phân phối hạ thế 1000 KVA

+ Di chuyển, lắp đặt máy trộn, máy nhào, máy đùn.